top of page

Polityka Prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności wyjaśnia zasady przetwarzania danych osobowych, przechowywania informacji lub ich uzyskiwania do nich dostępu w Twoich urządzeniach (tzw. telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych) i dotyczy wyłącznie strony działającej w sieci web pod adresem https://www.poradnikjudoki.pl/.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Rafał Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą działalność nie wymagającą rejestracji w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z miejscem zamieszkania we Wrocławiu.

3. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych użytkowników w związku z przeglądaniem strony internetowej oraz korzystaniem z jej funkcjonalności.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z administratorem. Kontakt możesz realizować w sposób osobisty wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@poradnikjudoki.pl.

2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci własnych informacji handlowych oraz treści promujących produkty i działalność administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 – a więc Twojej zgody. Dodatkowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do celów statystycznych i analitycznych.

3. Twoje dane osobowe są ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem. Takie podmioty nazywa się odbiorcami danych. Ujawnienie danych przez administratora jest możliwe co do zasady w następujących przypadkach:

   a. gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa – dotyczy to ujawniania przez administratora Twoich danych;

   b. gdy administrator musi ujawnić dane by móc zrealizować umowę z dostawcą systemu rozsyłającego newsletter – działanie takie zawsze odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych;

   c. gdy administrator decyduje się na ujawnienie danych osobowych z powodu własnego, prawnie uzasadnionego interesu;

   d. gdy wynika to z wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.

Wszystkie powyższe przypadku są praktykami w pełni zgodnymi z RODO.

Podmiotami, którym administrator ujawni Twoje dane osobowe będzie dostawca systemu mailingowego i usługi hostingu.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zgody. W chwili gdy cofniesz zgodę, Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte i ich przetwarzanie zakończy się. Ze względu na ograniczenia techniczne i organizacyjne proces usuwania trwa do 30 dni.

6. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione. Przysługuje Tobie także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do chwili jej cofnięcia.

7. Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Pamiętaj tylko, że bez podania swoich danych osobowych (adresu e-mail) nie będziesz w stanie zapisać się na newsletter i otrzymywać informacji w nim zawartych.

8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

9. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

§ 3 PRZECHOWYWANIE INFORMACJI LUB UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI JUŻ PRZECHOWYWANEJ NA TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM

Strona nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w tzw. ciasteczkach (ang. coo-kies). Strona wykorzystuje względem użytkowników tzw. stałe i sesyjne pliki cookies. Ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna — wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i wtyczek oraz ich ustawień. Sesyjne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w ich parametrach czas — może to być czas sesji, czas określony z góry lub czas do ich usunięcia przez użytkownika. Strona wykorzystuje następujące typy plików cookie:

Nazwa pliku cookie
Cel
Czas trwania
Typ pliku cookie
TOKEN XSRF
Używany ze względów bezpieczeństwa
Sesja
Podstawowy
hs
Używany ze względów bezpieczeństwa
Sesja
Podstawowy
svSession
Używany w związku z logowaniem użytkownika
2 lata
Podstawowy
SSR-caching
Używany do wskazania systemu, z którego została strona wyrenderowana
1 minuta
Podstawowy
_wixCIDX
Używany do monitorowania/debugowania systemu
3 miesiące
Podstawowy
_wix_browser_sess
Używany do monitorowania/debugowania systemu
Sesja
Podstawowy
consent-policy
Używanu do parametrów banera plików cookie
12 miesięcy
Podstawowy
smSession
Używany do identyfikacji zalogowanych użytkowników strony
Sesja
Podstawowy
TS*
Używany na potrzeby bezpieczeństwa i przeciwdziałania oszustwom
Sesja
Podstawowy
bSession
Używany do pomiaru efektywności systemu
30 minut
Podstawowy
fedops.logger.sessionId
Używany do pomiaru stabilności/skuteczności
12 miesięcy
Podstawowy
_ga
Służy do rozróżniania użytkowników.
2 lata
Statystyczny
_gid
Służy do rozróżniania użytkowników.
24 godziny
Statystyczny
_ga_<container-id>
Służy do rozróżniania użytkowników.
2 lata
Statystyczny
ml_guid
Służy do rozróżniania użytkowników.
1 miesiąc
Marketingowy
fr
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
3 miesiące
Marketingowy
tr
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
Session
Marketingowy
_fbp
Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
3 miesiące
Marketingowy

§ 4 BLOKADA COOKIES

1. Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
2. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
3. Brak zmiany domyślnych ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z przepisami polskiego prawa https://www.poradnikjudoki.pl/ przyjmuje, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana.
4. Możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek — poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:
   a. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma-nage-cookies
   b. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   c. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   d. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   e. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
5. Masz możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:
   a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

bottom of page