top of page
  • Rafał Kozłowski

Problemy MKOl a polskie judo. Rozwiązanie przez zarządzanie

Zaktualizowano: 5 gru 2021

Co łączy problemy MKOl z polskim judo?

Jak sprofesjonalizować judo?

Jakie zalety ma niszowa dyscyplina sportu?

Problemy MKOl a prestiż judo w Polsce. Rozwiązanie przez zarządzanie

Fundamentem prestiżu judo jest fakt rangi olimpijskiej dyscypliny sportu. Żadne inne wydarzenie nie ma tak dużego wpływu na popularność i stan materialny judo w kraju. Takie uzależnienie dyscypliny od MKOl ma swoje zalety i wady. Ma to szczególne znaczenie, gdy polskie judo od sukcesów olimpijskich jest uzależnione (w wysokości dotacji), a jednocześnie od 25-lat nie osiągnęło na tych zawodach sukcesu medalowego.


Spis treści

1. Problemy MKOl a judo

1.1 Igrzyska się zestarzały

1.2 Problemy judo w Polsce i na świecie

2. Odniesienia do danych

2.1 Dane obiektywne

2.2 Dane subiektywne

Ocena marketingu Polskiego Związku Judo przez czołowych interesariuszy

3. Rozwiązania

3.1 Ogólne

3.2 Szczególne

4. Unikatowa propozycja sprzedaży

5. Problem judo w Polsce? — skrót

 

1. Problemy MKOl a judo

1.1 Igrzyska się zestarzały

Mediana wieku kibiców (USA) oglądających transmisje telewizyjne Igrzysk Olimpijskich w Pekinie wskazywała na 47 lat. Po IO w Londynie na 48. W Zimowych Igrzyskach Olimpijskich jest jeszcze gorzej, już w 2014 roku estymowano ten wiek na 55 lat[1].


Naturalnie na taki rezultat oddziałują również inne czynniki, np. rozwój alternatywnych sposobów oglądania zawodów (Internet) i tendencja młodszych grup wiekowych do wykorzystywania nowoczesnych technologii właśnie. Niemniej, trend ten jeszcze nie był aż tak silny w roku 2008 i 2012, jak jest w roku 2021.


Widownia się starzeje? Co to właściwie oznacza?

Oznacza to, że bez adaptacji MKOl do zmieniającego się rynku sportu igrzyska olimpijskie umarłyby śmiercią naturalną, straciłyby swoją monopolistyczną pozycję i swoje ogólnoświatowe znaczenie.


Jakie zmiany wprowadza MKOl?

Próbą odmłodzenia widowni jest dołączanie kolejnych dyscyplin sportu — m.in. skateboardingu, surfingu, wspinaczki sportowej, koszykówki 3x3. Nawet pomimo sprzeciwu części środowiska poszczególnych dyscyplin — sportów, których MKOl potrzebuje bardziej, niż one (np. surfingu) potrzebują MKOl. Na pozostałe dyscypliny sportu wywiera się presje na dostosowanie (zwiększenie dynamiki) lub skrócenie formatu rozgrywek.


Podczas IO Paryż 2024 zostanie dodana nowa dyscyplina breaking (pot. breakdance). Dalej, cytując Financial Times: Olimpiada potrzebuje e-sportu bardziej niż e-sport olimpiady. Oczekuje się, że dodanie e-sportu do programu igrzysk olimpijskich w przyszłości jest nieuniknione.

Informacja dla purystów językowych (SJP PWN).
olimpiada
[...]
2. «międzynarodowe zawody sportowe organizowane co cztery lata przez różne państwa»
3. «czteroletni okres pomiędzy starogreckimi igrzyskami, będący jednostką rachuby czasu w starożytnej Grecji»
[...]

Co jest cechą wspólną tych zmian?

Zmieniający się model konsumpcji sportu. Pożądana jest maksymalizacja emocji w jak najkrótszym czasie. Zwiększana jest obecność sportów miejskich na fali postępującej urbanizacji. Wynikiem tego jest np. koszykówka 3x3, będąca sportem miejskim i gdzie cały mecz trwa 10 minut.


Jakie są konsekwencje tych zmian?

Chociaż złoty medal olimpijski zawsze będzie spełnieniem marzeń każdego sportowca, to zwiększająca się ich podaż sprawia, że ich elitarność (pomimo, że nadal będzie astronomicznie wysoka) maleje.


Pierwsze medale w skateboardingu kobiet na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 wygrały odpowiednio zawodniczki w wieku: 13, 13, 16 lat (konkurencja street) oraz 19, 12, 13 lat (konkurencja park). Jak widać, w 2021 roku można osiągnąć mistrzostwo olimpijskie w technicznej dyscyplinie nie kończąc nawet podstawówki.


W judo najmłodsi złoci medaliści igrzysk olimpijskich to Sun Hui Kye (16 lat 359 dni) i Ilias Iliadis (17 lat 281 dni), wszyscy następni mają powyżej 20 lat. Obecny 2-letni system kwalifikacji raczej wyklucza możliwość pojawienia się nowych rekordów w tej kwestii.


Piszę o tym, bo w końcowej klasyfikacji medalowej każdy medal jest równoważny, niezależnie od poziomu konkurencyjności danego sportu. Nikt nie dochodzi czy jeden sport jest bardziej wymagający od drugiego, każdy jest rozliczany ze swojego sukcesu.


O prestiż własnej dyscypliny każda organizacja musi zadbać samemu. IJF nie jest w stanie wszystkiego naprawić. Jeżeli w swoim kraju medaliści zawodów mistrzowskich międzynarodowych ledwo wiążą koniec z końcem i jest to możliwe wyłącznie dlatego, że budżet państwa przewidział na to dodatkowe środki (osobne programy, wsparcie akademickie, wsparcie MON), to poziom tego prestiżu, delikatnie mówiąc, jest bardzo kiepski.

Można raczej oczekiwać, że przyszli mistrzowie staną się towarem eksportowym, gdzie oprócz poklepywania po plecach zostaną odpowiednio wynagrodzeni. Brzmi znajomo?

Co z tego wynika dla judo w Polsce?

Nikt nie zadba o prestiż judo za nas. IJF choćby stawał na głowie, nie sprawi, że polskie judo stanie się profesjonalne. Na ten moment kariera wyczynowa judoki w Polsce oparta jest w stu procentach o wsparcie skarbu państwa, kombinacje z przedłużaniem statusu studenta (programy stypendialne) i łut szczęścia w postaci korelacji odpowiedniego wieku oraz wyników sportowych z innymi inicjatywami rządowymi (np. Team100 czy Centralny Wojskowy Zespół Sportowy). Trudno nazwać karierę judoki prestiżową na arenie ogólnopolskiej skoro utrzymanie się z tego sportu jest wyzwaniem dla najlepszych w kraju.

Oczekujemy profesjonalnego judo? To przestańmy udawać, że oferowanie wyczynowcom noclegu z wyżywieniem, dyskusyjnego poziomu szkolenia i wrzucanie lakonicznych wzmianek w social media wystarczy do rozwoju dyscypliny.

Zdobyć medal na IO, MŚ lub ME będzie tylko trudniej, a bez systemu alternatywy zarobkowej dla najlepszych w kraju z międzynarodowymi osiągnięciami sportowymi będzie jeszcze gorzej. Potrzebny jest system, a nie oczekiwanie na cud wybitnej jednostki, która sięgnie po medal olimpijski, który chwilowo poprawi sytuację. Jak to się mówi: „Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.


Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dyscypliny jest pracą zarządzających Polskim Związkiem Judo, bo taki jest cel istnienia tej organizacji. Szeroka rekreacja, oczywiście, powinna finansować elitarne grono wyczynowe. Skupienie się wyłącznie na sporcie wyczynowym i prestiżu medalu olimpijskiego to błąd z perspektywy rynkowego funkcjonowania sportu. Pomimo że sport wyczynowy jest niezbędny, to na oba z powyższych mamy (jako organizacja) mniejszy wpływ niż na rozwój i popularyzację judo w formie rekreacji.

 

1.2 Problemy judo w Polsce i na świecie

Błędna koncepcja wartości dyscypliny

Oparcie całości funkcjonowania dyscypliny o sport wyczynowy jest błędem, ale zrozumiałym, gdyż wynika z tego, że głównym sponsorem działalności wyczynowego judo w Polsce jest Ministerstwo KDNiS, a Ministerstwo wynagradza za odnoszone wyniki sportowe.


Jednakże jest to wartościowanie tradycyjne i bywa ono jednocześnie przyczyną porażki krajowych federacji judo na świecie, w postaci malejącej liczby członkostw np. w Niemczech czy Japonii. Ponadto sprzyja także względnie szybkiej rezygnacji młodych judoków z treningów judo. Brzmi znajomo? (x2)


Organizacje sportowe często opierają swoje zatrudnienie na byłych sportowcach lub osobach z ich otoczenia, które często potem są przyuczane przez bardziej doświadczonych kolegów w miejscu pracy. Taka metodyka zatrudnienia skutkuje powtarzaniem funkcjonujących w przeszłości schematów, często błędnych.


Niedopasowanie do potrzeb rynku

Drugie wynika z pierwszego. Należy zadać sobie pytanie, jak liczna jest grupa sportowców wyczynowych wśród ogółu trenujących. Okaże się, że związki sportowe często są zorientowane wyłącznie na sport wyczynowy, który stanowi promil ogółu trenujących.


Czy organizacja powinna ignorować największą grupę możliwych klientów, tj. grupę rekreacyjną? Czy naprawdę ktoś sądzi, że tysiące decydują się na kilkuletnią lub kilkunastoletnią karierę judo, bo kadra narodowa właśnie odnosi mniejsze lub większe sukcesy? Gdyby sukcesy międzynarodowe „odgrywały pierwsze skrzypce”, to wszyscy Polacy by już trenowali lekkoatletykę, a piłkarze nożni byliby bezrobotni.


Trenujący wybierają judo, bo doświadczają w tym sporcie czegoś, co ich satysfakcjonuje, bez względu na to, czy kadra narodowa akurat wygrywa bądź nie. Sukcesy sportowe w marketingu są ważne, ale pozostają tłem dla wartości płynących z uprawiania danej dyscypliny sportu. Wszyscy lubimy czuć się zwycięzcami, to przyciąga, ale nie zapewnia „utrzymania” trenujących.


Brak współpracy z czołowymi interesariuszami

Polski Związek Judo jest przede wszystkim zorientowany na spełnieniu wymagań Ministerstwa KDNiS. Oczywiście ma to swoje racjonalne uzasadnienie, szczególnie krótkoterminowe (dotacja na działalność). Jednakże marginalizowanie grupy ogółu trenujących i skarg sportowców wyczynowych w długim terminie to marnotrawienie zasobów ludzkich.


Jesteśmy uzależnieni od polityki i nastawienia, że medal olimpijski nas zbawi, a on co najwyżej chwilowo poprawi sytuację materialną. Proces zdobywania sukcesów sportowych jest procesem kosztownym i w dużej mierze pozostającym poza kontrolą. Rozwój świadomych organizacji sportowych powinien zostać oparty o dywersyfikacje źródeł przychodów.


Potrzebny jest system, nie sukces. Z poprawnym systemem funkcjonowania sukces prędzej czy później pojawi się sam. Profesjonalizacja sportu jest nieunikniona, a czy polskie judo (wyłączając kluby sportowe) zmierza w dobrym kierunku? A jeżeli tak, to czy w tempie, jakiego byśmy sobie życzyli?


Brak produktu

Braki kapitału ludzkiego i braki finansowe powodują nieumiejętność kreacji judo jako produktu sportowego. Często zmagają się z tym problemem również federacje zagraniczne, zgłaszając m.in. nadmierny tradycjonalizm osób decyzyjnych. Produkt judo nie powinien ograniczać się do sukcesów sportu wyczynowego „sprzedawanych” Ministerstwu, gdyż, jak już wspominałem, sukcesy sportowe pozostają w mniejszym zakresie kontroli od możliwych pozostałych działań.


Organizacje sportowe zgodnie z teorią cyklu życia produktów (wiem, pasjonująca nazwa) muszą ciągle swoje produkty udoskonalać – dla kibiców, mediów i sponsorów np. poprzez zmianę prowadzonej przez siebie polityki czy poprzez zmiany zasad organizacji turniejów. W świecie judo przykładem międzynarodowej adaptacji są zmiany przepisów rywalizacji poczynione przez IJF na przestrzeni ostatnich dekad w postaci m.in. skrócenia czasu walki, ale też przyjęcie postawy prokonsumenckiej – stawiania zawodników ponad związki sportowe czy państwa, jak w przypadku Saeid’a Mollaei’ego i rządu Iranu. O adaptacjach innych krajowych federacji przeczytasz tutaj (strony 69-79).


Sport to biznes. Jeżeli judo jest źródłem wartości, to znajdą się chętni, by za nią zapłacić, co udowadniają lokalne kluby sportowe, ale to Związek ma największe możliwości promocji judo w kraju — czy są one odpowiednio wykorzystywane?

Profesjonalizacja sportu jest nieodzowna i albo się rozwijamy i wspieramy komercjalizację judo, albo przechodzimy na margines historii.

Brak strategii

Długoterminowej, podsumowującej działalność Związku. Zorientowanej na profesjonalizację judo w Polsce. Wskazującej precyzyjnie cele i dobór narzędzi wykorzystywanych do ich osiągnięcia.


Jak wygląda strategia związku sportowego? Zobacz tutaj, na przykładzie British Judo Association (w j. angielskim). Więcej o strategii poniżej w sekcji 3.1.

 

2. Odniesienia do danych

2.1 Dane obiektywne

Członkostwo

Ilu zarejestrowanych członków mają federacje krajowe?

  • Francja — 552 815 (dane 2017),

  • Japonia — 155 367 (dane 2017),

  • Niemcy — 132 141 (dane 2020),

  • Wielka Brytania — 44 000 (dane 2017),

  • Holandia — 39 938 (dane 2019),

  • Polska — 2 007 (dane 2019).

Dlaczego nasz sąsiad z populacją 2,2 razy większą od Polski jednocześnie posiada ok. 65 razy więcej zarejestrowanych zawodników? Cytując klasyka — „nie wiem, ale się domyślam”.


GUS (2018) wskazuje liczbę trenujących judo w Polsce na 26 398, a mówimy tylko o juniorach i seniorach, podczas gdy największy potencjał liczbowy w polskim judo szacuje się na wiek dziecięcy. Dla porównania: liczbę pięściarzy szacowano na 8 050, a zapaśników (styl klasyczny i styl wolny łącznie) na 7 733, szermierkę na 3 684.


Brak dokładnych informacji o liczbie trenujących judo w Polsce powinien budzić poważne obawy o braku kontroli nad kierunkiem rozwoju, gdyż brak stosownej wiedzy uniemożliwia właściwą ocenę zarządzających, tym samym — uniemożliwia dobór odpowiednich narzędzi do realizacji strategii organizacji.


Powody podejmowania treningów judo w Wielkiej Brytanii

Przeprowadzone w badania marketingowe dla British Judo Association wskazały, że przeciętny trenujący judo w Wielkiej Brytanii ma poniżej 25 lat i jest mężczyzną. Judo uprawiane jest w większości przez osoby pochodzące z klasy robotniczej i klasy średniej.

Uczestnicy badań jako motywy treningu judo wskazywali najczęściej:

  • utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej,

  • zwiększenie siły,

  • nawiązywanie przyjaźni.

Sukcesy sportowe znalazły się poza sześcioma najważniejszymi czynnikami motywacyjnymi do treningu judo.

Zaskakujące czy oczekiwane?


Poziom sponsoringu polskiego judo

W badaniach dot. ekspozycji marek sponsorskich przez dyscypliny sportu w polskich kanałach telewizyjnych judo w Polsce w latach 2018-2019 średniorocznie promowało 4 marki sponsorskie. A konkurencja? Tylko w 2019: MMA 1212, a lekkoatletyka 297.


Według badań Pentagon Research judo w Polsce w 2018 roku zajmowało 74 pozycję na 74 badane dyscypliny sportu, a w 2019 roku 58 miejsce na 68 możliwych. Nie można mówić o pozytywnym trendzie, gdyż na przestrzeni lat 2015-2019 wartość mediowa wygenerowana przez judo ulegała znaczącym wahaniom — od 1 126 033 zł (w roku 2017) do 12 zł (w roku 2018). Mediana lat 2015-2019 to 51 935 zł. Zainteresowanych odsyłam do swojej pracy magisterskiej (strony 36-40).


Czy taki poziom jest satysfakcjonujący? Odpowiedź zostawiam czytelnikowi.

 

2.2 Dane subiektywne

Ocena marketingu Polskiego Związku Judo przez czołowych interesariuszy

Opinię czołowych interesariuszy, medalistów IO, MŚ, ME, trenerów, działaczy (Agata Ozdoba-Błach, Aneta Szczepańska, Beata Pacut, Damian Szwarnowiecki, Daria Pogorzelec, Julia Kowalczyk, Krzysztof Wiłkomirski, Maciej Sarnacki, Paweł Nastula, Paweł Zagrodnik, Tomasz Kowalski, Wiesław Błach) poznasz tutaj.

 

3. Rozwiązania

3.1 Ogólnie

Koncepcja wartości dyscypliny

Powinna być oparta na wartościach judo, które towarzyszą trenującym. Zorientowana na rekreację, nie sport wyczynowy. Nie twierdzę bynajmniej, że należy marginalizować sportowców. Trudniej jest komercjalizować sport na podstawie promilu trenujących, dlatego też zwiększanie wartości dla ogółu trenujących w sposób komercyjny ma szansę na współfinansowanie sportu wyczynowego i kontynuację profesjonalizacji dyscypliny.


Dopasowanie do potrzeb rynku i współpraca z najważniejszymi interesariuszami

Bez zawodników nie byłoby Związku. Związek musi rozumieć swoich klientów, żeby móc stworzyć rozwiązanie im dedykowane. Musi słuchać. Najprościej — przez badania marketingowe w wymiarze ogólnym, a także rozmowy i współpracę z zawodnikami, trenerami i klubami.


Badania marketingowe pozwalają na segmentację działań, a segmentacja oznacza sukces. Gdy mówimy do wszystkich jednocześnie, to tak jakbyśmy mówili do nikogo, nikt nie czuje, że przekaz odpowiada jego potrzebom. Na rynku sportu najcenniejszym kapitałem organizacji jest konsument i zgromadzona o nim wiedza. Jeżeli judo ma się rozwijać, to musi tę wiedzę zbierać i adaptować się do potrzeb swoich odbiorców.


Produkt judo

Pierwszym krokiem do kreacji „produktu judo” powinno być głębokie zrozumienie potrzeb środowiska i relacji związku sportowego z konsumentami. Kluczową zasadą marketingu jest precyzyjne zdefiniowanie segmentu odbiorców działań, aby dobrać odpowiednie narzędzia.

Zerkając na media społecznościowe Polskiego Związku Judo (Facebook), widzimy przeważający przekaz informacyjny, do tego jednostronny, czyli zupełne przeciwieństwo założeń tej platformy. Nie twierdzę, że kiedyś było „różowiej”, ale zauważam, że jesteśmy daleko od potrzeb rynku, nawet tam, gdzie niektórzy widzą zalety.

Im większa precyzja definicji segmentów odbiorców tym w większym stopniu można zaspokoić potrzeby zaspokoić ich potrzeby, a więc zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu finansowego organizacji. Przedłużanie tego sukcesu to niekończący się proces usprawnień. Zupełnie jak z mottem Yamashity „Nie ma końca w uczeniu się [...]”.


Strategia działania

Strategia organizacji nie jest dokumentem przygotowywanym raz na cztery lata (cykl olimpijski) i chowanym do „wirtualnej szuflady” po publikacji. Strategia podlega zmianom. Strategia jest skutecznym przywództwem, ciągłym procesem współpracy i realizacji zadań zorientowanym na korzyści długoterminowe. Strategia tworzona jest na podstawie informacji posiadanych przez organizację i ich analizy. Jeżeli informacje są niewystarczające do realiów rynku, to taka strategia fundamentalnie jest mniej wartościowa.


Judo ma wiele do zaoferowania i w co najmniej części klubów sportowych to widać już z zewnątrz. Wartości są tym, na czym przekaz zewnętrzny powinien się opierać, a rolą Polskiego Związku Judo powinno być wsparcie klubów w tym zakresie — ułatwieniu im promocji dyscypliny w każdym miejscu Polski.


Judo jest sportem wielowymiarowym, ogólnorozwojowym, sportem dla każdego, wolnym od zjawiska dopingu i korupcji. Judo cechuje się społeczną równością, zarówno w zakresie równych wynagrodzeń, jak i promocji dla każdej z płci, a także jako sport dla osób z niepełnosprawnościami i osób w każdym wieku, najstarsi rywalizujący mają nawet 83 lata!


Większe zainteresowanie i konsumpcję sportu u kobiet dostrzegają największe agencje badawcze jako jeden z trendów sponsoringowych. W polskim judo kobiety częściej osiągają międzynarodowe sukcesy, co stwarza dobrą podstawę do wykorzystania tych trendów.

Budżet na działania marketingowe zawsze będzie wydawał się niewystarczający i nie usprawiedliwia on braku działań.

Należy zrozumieć, że przyszłość organizacji sportowych zależy od odbierania stosownych informacji i reagowania na nie. Wiedza o nabywcach umożliwia tworzenie produktów dostosowanych do ich potrzeb. Wiedza umożliwia efektywne zarządzanie zmianą, adaptacje do otoczenia i ciągłe doskonalenie.


Sponsoring a sport niszowy

Klasyfikacja „niszowej dyscypliny sportu” również ma swoje korzyści. Jest opłacalna dla potencjalnych sponsorów, oferuje niższy koszt realizacji kampanii długofalowych przy jednocześnie lepiej dopasowanej grupie docelowej. Sporty niszowe przyciągają do siebie więcej jednorodnych fanów w kontekście demograficznym (płeć, wiek, edukacja, klasa ekonomiczno-społeczna) oraz psychograficznym (postawy, uczucia, przekonania). Świadoma zalet takich sportów jest firma Red Bull. Sponsoring to nie wyłącznie wykup praw, ale też jego umiejętna aktywacja.

3.2 Szczególnie

Budowa świadomości marketingowej wśród zarządzających

Bez świadomości i przychylności nie ma miejsca na próby i zmianę.


Wewnętrzny dział marketingu

Część zadań naturalnie będzie do outsourcingu, ale wewnętrzny dział sprzyja integracji organizacyjnej, podnoszeniu poziomu wiedzy marketingowej wśród współpracowników i regularnych sprzężeń zwrotnych nt. wzmacniania i pozycjonowania marki judo w kraju.


Standaryzacja działań marketingowych

Dojrzała organizacja to organizacja procesowa, nieprzypadkowa. Procesy w profesjonalnej organizacji powinny być powtarzalne, zdefiniowane, udokumentowane, mierzone i zarządzane.


Zliczenie osób trenujących w kraju

Fundamentalne działanie do przygotowywania ofert dla potencjalnych sponsorów. Jaki ogólnopolski zasięg ma dyscyplina? Obowiązek posiadania licencji można zapewne nałożyć na każdego, ale lepiej jest przekonywać niż zmuszać. Co można zaoferować w zamian? Produkt judo.


Produkt judo

Produkty judo, nad którymi Związek ma większą kontrolę niż nad wynikami sportowymi. Członkostwo, wydarzenia sportowe oraz kreowanie marki judo i budowanie zaangażowania odbiorców w mediach społecznościowych.


Członkostwo. Korzystając ze współczesnych rozwiązań przy kreowaniu produktu licencjonowanego, można przedstawić znaczącą wartość dla odbiorcy przy relatywnie niskim koszcie produkcji, w postaci np. dostępu do wideokursu o judo. Stworzyć produkt unikalny, o marginalnym koszcie dystrybucji, w całości występujący w formie elektronicznej. Co sezon aktualizowany w postaci chociaż paru nowych lekcji. Wideokurs w środowisku judo na pewien sposób realizowało już „ABCJudona swoim kanale na YouTube.


Wydarzenia sportowe. Judo potrzebuje zwiększenia atrakcyjności widowiska sportowego. Najprostszym odniesieniem jest drużynowa liga judo na wzór lig zagranicznych. Na wzór działań MKOl — zorientowana na maksymalizację atrakcyjności widowiska dla ich konsumenta. Uproszczone przepisy. 2/3-godzinny czas trwania. Z góry określona koncepcja promocji rozgrywek. Sponsor(zy) i wynagrodzenia dla zwycięzców (najpewniej nieodłączne).


Kreacja marki i budowa zaangażowania odbiorców w mediach społecznościowych. W zagranicznych federacjach największe zaangażowanie budziły materiały udowadniające wartości judo, takie jak film z zawodów gdzie przeciwnik pomaga kontuzjowanemu rywalowi. Wartości, wartości, wartości. To jest unikat i droga do „dotknięcia” odbiorców. Tak, to nie jest łatwe.


KPI's efektywności marketingowej

Key Performance Indicators (kluczowe wskaźniki efektywności) powinny zostać ustalone tak jak w każdej innej dziedzinie funkcjonowania organizacji. Oczywiście takie, które pozostają w kontroli osoby odpowiedzialnej za marketing, wbrew pozorom nie jest to liczba lajków, a liczba i jakość przeprowadzonych działań.


Ogólny koncept oczekiwań od sponsora

Każda oferta powinna zostać indywidualizowana, ale ogólny koncept oczekiwań organizacji i oferty dla sponsorów ułatwia sprawne przygotowanie przyszłych propozycji.

Dobrym pytaniem, od jakiego można rozpocząć, chcąc zdefiniować zalety współpracy z polskim judo, jest „jakie są cechy demograficzne fanów (lub trenujących) judo w Polsce?”


Transparentna odpowiedzialność

Przejrzystość buduje zaufanie u wszystkich zainteresowanych. Jak pokazuje rzeczywistość, współcześnie nie da się od tego uciec, co udowadniają przedostające się informacje o konfliktach w mediach społecznościowych.


Public relations, nie propaganda

Każdy popełnia błędy, należy potrafić się do nich przyznać.


Dedykowana osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami

Informacje prasowe i budowa relacji środowiskowych to sprawy podstawowe.


Uświadamianie wszystkich o ich roli wizerunkowej wobec organizacji

Odnośnie do zawodników to występuje, ale nie jest usystematyzowane, brakuje procesu.


Promocja wyjątkowych wartości judo jako droga do sukcesu dyscypliny

Jest drogą do wyróżnienia się spoza konkurencji. Judo, jako produkt jest głównie dostarczane przez lokalne kluby sportowe, a więc oznacza to, że rolą Związku może być wspieranie ogólnego wizerunku dyscypliny i tworzenie alternatyw dla bezpośredniego uczestnictwa w zawodach.


Przykładem wsparcia może być przygotowanie dla klubów narzędzi (porad) marketingowych dla klubów sportowych lub organizacja wydarzeń sportowych. Alternatywą bezpośredniego uczestnictwa mogą być materiały szkoleniowe, szczególnie w formie wideo.


Osiągnięcie sukcesu promocyjnego zależy od:

1. Precyzyjnego określenia adresatów (segmentu rynku).

2. Doboru środków promocji i form przekazów (typ mediów).


Priorytetem Polskiego Związku Judo powinno być tworzenie angażującej treści w mediach społecznościowych i jasne zdefiniowanie sensu bycia judoką i promowanie tego pojęcia. Zalecana jest personalizacja tych komunikatów w kontekście narodowym, kreując (lub odnajdując) własną tożsamość „polskiego judoki”. Wykorzystując np. marki osobiste najlepszych judoków/judoczek, nie tylko teraźniejszych. Niestety na skalę całej Polski prawdopodobnie rozpoznawalny jest zaledwie jeden judoka — mistrz olimpijski z Atlanty, pozostali popularni są głównie w środowisku judo. Polski Związek Judo powinien próbować przenieść klasyczne wartości i zachowania judoków na grunt współczesnego życia człowieka i zaprezentować ich aktualne wykorzystanie. Również poza światem sportu, w życiu codziennym. Próbować wzbudzać chęć do definiowania siebie jako judoki również u tych, którzy już od dłuższego czasu w ten sport nie są zaangażowani.

Personalizacja komunikacji związku sportowego może nawet odbywać się poprzez zaprojektowanie odpowiedniego szablonu (np. nakładka na zdjęcie profilowe na Facebooku, filtr instastories na Instagramie), który sportowiec może wykorzystać w mediach społecznościowych ze swoim wizerunkiem w celu poinformowania znajomych o swoim uczestnictwie w wydarzeniu i zaproszeniu ich do uczestnictwa na widowni.


Nowa witryna internetowa Związku

Mamy rok 2021, może 10 lat temu byłaby w porządku. To jest wizytówka komunikująca „jesteśmy przestarzałą organizacją”, słabo. Zachęcam do spojrzenia na PZŻ.

 

4. Unikatowa propozycja sprzedaży

Pytania, które potrzebują odpowiedzi.


Czym właściwie judo się wyróżnia?


Klasyfikacją sportu olimpijskiego? Takich dyscyplin jest co najmniej 28.

Będąc olimpijskim sportem walki? Na igrzyskach olimpijskich takich dyscyplin jest kilka.

Aspektem kulturowym? Niejeden sport wywodzi się z Japonii.


Czym właściwie judo się wyróżnia? Zapraszam do udzielenia Twojej odpowiedzi tutaj.


 

5. Problem judo w Polsce? — skrót

Niedostosowanie do rynku.


Autodiagnostycznie. Wymień z pamięci działania określające i promujące unikalną wartość judo w Polsce. Najlepiej takie, które nie były przygotowane i dotowane przez Międzynarodową Federację Judo (IJF).

 

Ciekawe? Udostępnij wpis na Facebooku!

 
Zapis na newsletter. Poradnik Judoki.
 

[1] "Sposoby pozyskiwania młodych kibiców na przykładzie Igrzysk Olimpijskich w Tokio", Jan Chłapowski, Marketing sportowy. Profesjonalne zarządzanie w sporcie, str 55-69; 2020.


Wszelkie pozostałe dane pochodzą z: "Pozycja marketingowa polskiego judo — ocena stanu i perspektywy poprawy", Rafał Kozłowski, 2021.

bottom of page